Pentru Peninsula Arabică

Evanghelia pentru fiecare persoană şi o biserică pentru fiecare popor din Peninsula Arabică, printre localnici. Mulţumim că vă rugaţi pentru noi!

29 Marti, 2017

SĂ NE RUGĂM PENTRU YEMEN

CERERI DE RUGĂCIUNE

• Ne rugăm și cerem: har și putere pentru oamenii din comunitate care și-au pierdut pe cei dragi în războiul civil; putere pentru toate mamele, deoarece acestea continuă să-și îndeplinească responsabilitățile chiar și în timp de război; ne rugăm ca ele să crească și să învețe copiii din comunitate în căile Domnului, fiind exemple de putere și har pentru copiii lor.

• Ne rugăm pentru cei care predau, mentorează și ucenicizează regulat noii credincioși, ca ei să-L caute pe Domnul și să-și pregătească lecțiile deoarece se întâlnesc în mod regulat. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să vorbească inimilor lor în timp ce descoperă Cuvântul lui Dumnezeu.

• De asemenea, să ne rugăm pentru cei care organizează întâlnirile de înviorare și formare spirituală, ca aceștia să audă vocea Domnului, să studieze și să se pregătească pentru diferite activități, lecții și părtășie, ca acestea să ducă la dezvoltarea încrederii și întărirea reciprocă.

• Să ne rugăm pentru echipa de conducere deoarece se confruntă cu decizii dificile. Să ne rugăm ca pacea lui Dumnezeu să fie ghidul lor în timp ce iau aceste decizii. Să ne rugăm pentru discernământ ca să poată face deosebire întru adevărații urmași și cei care vor să le facă rău. Să ne rugăm ca Domnul să nimicească planurile inamicului împotriva vieților familiilor comunității. Rugați-vă ca El să trimită ajutor acestor lideri pentru a-i sprijini, spiritual, fizic și emoțional.

• Să ne rugăm ca situația din țară să se îmbunătățească; factorii de decizie, care au puterea să oprească războiul să ajungă la o înțelegere de pace. Să ne rugăm pentru diferitele localități în care conflictul s-a intensificat. Să ne rugăm pentru protecția familiilor din aceste locuri.

• Să ne rugăm pentru surse de hrană și apă, în regiunile în care ajutoarele încă nu au sosit. Să ne rugăm ca Domnul să îndepărteze orice obstacol pentru ca ajutoarele să poată ajunge în comunitățile respective și nevoile oamenilor să fie împlinite. Să ne rugăm pentru diferitele proiecte de ajutorare, apă, alimente, electricitate, comunicare, educație, transport, mass-media; să ne rugăm pentru cei care donează aceaste ajutoare, le furnizează, organizează distribuirea lor, conduc activitățile și care lucrează în diferite proiecte. Fie ca Domnul să multiplice resursele pentru fiecare proiect.

• Să ne rugăm ca oamenii să nu-și piardă speranța, ci să-și îndrepte privirile spre Domnul, Singurul care poate rezolva conflictele și poate înlătura foamea și orice lipsă. În schimb, să ne rugăm ca ei să-și folosească energia pentru a lucra și a studia, pentru a se ajuta și încuraja unii pe alții.

• Să ne rugăm ca oamenii care Îl caută pe Domnul să se întâlnească în mod regulat cu cei care vorbesc Adevărul și Domnul să le deschidă ochii spirituali pentru a înțelege, crede și a lua decizia de a-L urma.

• Să ne rugăm pentru cei ce se tem deoarece credința lor slăbește, ca ei să-și concentreze atenția numai asupra Domnului. Să ne rugăm că prezența lui Dumnezeu să fie mai reală decât realitatea că ei se confruntă cu războiul.

Să ne rugăm Psalmul 27:3-4 - „Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea,inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi. Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui.“

• Să ne rugăm ca diferiți credincioși să se poată întâlni iarpși, pentru a se întări unii pe alții și să se încurajeze reciproc și, cel mai important, să se roage unii pentru alții, și să se roage pentru comunitatea credincioșilor.

• Să ne rugăm pentru biserică folosind 1 Corinteni 12: să nu existe dezbinări în trupul lui Hristos, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele să sufere împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele să se bucure împreună cu el.

• Să ne rugăm pentru această țară, care continuă să fie afectată de război. Foametea este o realitate pentru mulți dintre cei care trăiesc acolo. Să ne rugăm mai ales pentru cei care nu știu de unde le va veni următoarea masă. Să ne rugăm ca embargourile să fie ridicate și produsele alimentare să fie aduse la cei care au nevoie de ele. Să ne rugăm pentru culturile din țară, ca acestea să fie bogate și agricultorii să poată duce produse alimentare pe piață. Să cerem mila lui Dumnezeu peste această țară.