Pentru Peninsula Arabică

Evanghelia pentru fiecare persoană şi o biserică pentru fiecare popor din Peninsula Arabică, printre localnici. Mulţumim că vă rugaţi pentru noi!

Iulie 6 2018

Rugați-vă pentru muncă printre arabii din Golf din Europa

Cereri de rugăciune

În Europa a început lucrarea printre arabii din Golful Arabic. În prezent, peste tot în Europa, sunt mii de vizitatori arabi. Evanghelia și Scriptura sunt deja „semănate” în viețile multor arabi. Să ne rugăm pentru:

• Rod și în special ca acest rod să rămână (Ioan 15)

• Perioade de timp frumos în fiecare zi, care să-i încurajeze pe arabi să iasă afară și să fie accesibili voluntarilor care vestesc Evanghelia acestor arabi. (Arabii stau în casă atunci când plouă mult.)

• Cei care împărtășesc Evanghelia, ca să aibă îndrăzneală și claritate în proclamarea ei acestor arabi și ca Duhul Sfânt să lumineze inimile arabilor, în timp ce intră în contact cu Evanghelia.

Între timp, în Golful Persic, continuă să aibă loc conversații rodnice. Un profesor creștin a fost surprins să vadă următoarea postare a lui Alex (pseudonim) pe Instagram: „Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă”, scris cu un font frumos și cu referința Matei 19 scrisă mărunt. Profesorul l-a întrebat în scris: „Știi sursa citatului tău?” Alex a răspuns: „Ăăă... Nu!”. Această interacțiune a dus, mai târziu, la o explicație în privat a Evangheliei și Alex a fost încântat să ia cu sine un Nou Testament în limba arabă. Să ne rugăm pentru mântuirea și creșterea lui spirituală.

Să rostim rugăciunea lui Samuel Zwemer, pentru arabii din Golf: Samuel Zwemer (1867-1952), „Apostolul musulmanilor”, a scris această rugăciune în 1923. Aceasta este încă relevantă și în prezent. Rostește împreună cu noi această rugăciune pentru musulmanii din toată lumea, mai ales pentru arabii din Peninsula Arabică și aceia care își petrec chiar acum vacanța de vară în Europa.

Dumnezeule Atotputernic, Tatăl nostru ceresc, care ai făcut toate națiunile din același sânge și care ai promis că vor veni mulți din Răsărit și vor sta la masă cu Avraam în Împărăția Ta: Ne rugăm pentru fiii Tăi risipitori din țările musulmane, care încă pribegesc, ca ei să apropiați, prin sângele lui Hristos. Privește la ei cu milă, pentru că nu cunosc Adevărul Tău. Înlătură mândria intelectuală și orbirea inimii și descoperă-le frumusețea și puterea Fiului Tău, Isus Hristos, care întrec orice măsură. Convinge-i de păcatul pe care îl fac respingând ispășirea oferită de singurul Mântuitor. Dă curaj moral acelora care Te iubesc, ca ei să poată mărturisi cu curaj Numele Tău. Adu mai curând ziua eliberării religioase în Turcia, Arabia, Iran, Iraq, Afganistan și Africa de Nord. Trimite secerători acolo unde recolta este coaptă și plugari credincioși pentru a ara pământul acolo unde este încă înțelenit. Fie ca triburile din Africa și Malaezia să nu cadă pradă islamului, ci să fie câștigate pentru Cristos. Binecuvântează lucrarea de vindecare din fiecare spital și lucrarea dragostei din fiecare biserică... Împuternicește convertiții, restaurează pe cei care au dat înapoi și dă tuturor acelora care lucrează printre musulmani blândețea lui Hristos, pentru ca trestiile frânte să devină stâlpi ai bisericii Sale și mucurile care mai ard să devină lumini strălucitoare. Doamne Dumnezeule, descoperă-Ți braţul și arată-Ți puterea! Toată nădejdea noastră este în Tine. Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte-L pe Fiul Tău în lumea musulmană și împlinește prin El rugăciunea făcută de Avraam, prietenul Tău: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” În Numele lui Isus mă rog. Amin.

PTAP pe aplicația PrayerMate (Partener în rugăciune)

PTAP este acum pe aplicația PrayerMate pe care o puteți descărca gratuit pentru iOS și Android. Căutați-o în categoria „World Mission”. Această aplicație este încă un mod prin care ne putem ruga pentru Peninsula Arabică și pentru multe alte regiuni ale lumii!

Pentru mai multe informații, accesați: http://praynow4.org/arabianpeninsula: