The Arabian Peninsula Partnership

Evanghelia pentru fiecare persoană şi o biserică pentru fiecare popor din Peninsula Arabică, printre localnici. Mulţumim că vă rugaţi pentru noi!

9 Aprilie, 2010

Rugăciune specială pentru ostatici

Cei șase europeni care au fost luați ostatici în iunie trecut sunt încă dispăruți. Nu se știe nimic despre unde sunt sau dacă mai sunt în viață. Au mai apărut din când în când vești despre ei, care au trezit speranțe dar nu au dus nicăieri. Să ne rugăm pentru ei în mod special, ca ei să Îl cunoască pe Mântuitorul pe care-L slujesc în mod special, și mărturia lor să vorbească celor care-i țin prizonieri despre Domnul nostru Isus, care S-a dat pe sine însuși pentru toți oamenii. Continuăm să ne rugăm să fie eliberați.

Rugați-vă pentru copii – Marcu 10:14-16

Domnul Isus iubește mult copiii. El a spus: „Acești micuți sunt chiar în centrul Împărăției. Dacă nu primiți Împărăția lui Dumnezeu cu simplitatea unui copil, nu veți intra niciodată în ea.” Apoi, luîndu-i pe micuți în brațe, i-a binecuvântat. În timp ce mijlocim pentru Lydia, Anna și Simon (cei trei copii luați ostatici), să ni-i imaginăm în brațele Lui. Rugați-vă ca simplitatea credinței lor să miște inimile răpitorilor.

Rugați-vă în Duhul – Luca 18:34

Isus a explicat multe lucruri despre ceea ce avea să I se întâmple, însă ucenicii nu au înțeles. Sunt atât de multe lucruri care se întâmplă aici, și pe care nu le înțelegem. Romani 8:26 spune: „căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.” Cereți Duhului Sfânt să se roage prin noi, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.”

...în fața potrivnicilor mei – Psalmul 23:5

Isus a stat la masă cu cel care mai târziu L-a trădat. Iuda îi era prieten, dar și dușman. Isus știa asta și totuși a continuat să stea la masă cu el. Am putea noi face la fel? Amintiți-vă de prietenii noștri și de alții luați ostateci, rugați-vă ca ei să guste din bunătatea lui Dumnezeu, chiar stând la masă cu dușmanii lor.

Slujitorii Regelui – Marcu 10:45

„Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci el să slujească, și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți!” Prietenii noștri sunt ținuți prizonieri literalmente, dar câți alți oameni sunt prizonieri spiritual? Rugați-vă ca toți să fie eliberați.

Robul Domnului – Isaia 53:4-5

„El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui [...] Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.” Zilele acestea ne gândim la suferințele lui Isus, și bucuria din ziua de Paști. Rugați-vă ca cei pierduți să primească darul vieții. Rugați-vă prin Duhul pentru robii Lui, care sunt în suferință.

Privind țintă la Isus – Evrei 12:2-3

„ ...care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.” Rugați-vă ca în mijlocul încercărilor, ostaticii să privească țintă la Domnul și Mântuitorul nostru, Isus.

Puteți citi noutăți de la Rugăciunea pentru Peninsula Arabică și pe Twitter, la: http://twitter.com/prayap